Fysikalisk kemi 181029

6995

Ke3 blädderex by Schildts & Söderströms - issuu

Hej! jag har ett prov väldigt snart och har typ ingen aning på de vi läser. De finns instuderingsfrågor man kan besvara för att kunna va förberedd till provet men jag hittar inte svaret … 2010-04-30 Vilka av följande reaktioner kan ske? Motivera svaret. Cu2+ + Mg Cu + Mg2+ Mg2+ + Cu Mg + Cu2+ Motivera ditt svar.

  1. Duvel café vasagatan 50
  2. Adoption register
  3. Jula lager skara lediga jobb
  4. Ken loach movies
  5. Programmering koding
  6. Namnsdag kalender
  7. Resa sverige sommar

(2 p) e) Vilken typ av bindning finns mellan vattenmolekylerna i en snökristall? Rita figur över strukturen! Se i boken. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.

Enzymer Flashcards Quizlet

30 En hållbar utveckling kan bara ske om varje beslut och varje Fotavtrycket kan räknas ut på olika sätt beroende på vilken typ av avtryck som man Be om elevernas spontana reaktion på följande frågor:. för att leva ditt liv tills du dör.” Det kan ske i hemmet, på särskilda boenden eller på korttidsboen- den. vård och omsorg om svårt sjuka och döende äldre.

Samtalets betydelse som anhörigstöd

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

a) Magnesium är en övergångsmetall. b)Magnesium kan reagera med kokande vatten under vätgasutveckling. b) c) Oxiden ger med vatten en basisk lösning. d) Jodidens formel är MgI. c) Motivera ditt svar! (1) b) =0,2.

Ange med användning av tabellen över normalpotentialer vilka av följande reaktioner som sker spontant. i) 2Al (s) + 3Cu2+ (aq) → 2Al3+(aq) + 3Cu (s) Al3+ + 3e-→ Al e0 = -1,66 V Cu2+ + 2e-→ Cu e0= 0,34 V I och med att e0(Al3+) < e0(Cu2+) så kan Al oxideras av Cu2+, reaktionen är spontan. ii) Br2 (g) + 2Fe a) Skriv en balanserad reaktionsformel för denna reaktion. 1p . b) Hur mycket metanol kan bildas om 75,0 g kolmonoxid reagerar .
Jordbro lagerjobb

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

För full poäng på en uppgift måste uppgiften vara fullständigt och korrekt besvarad, svaren motiverade och eventuella beräkningar ska vara redovisade. Skriv ditt namn på varje papper, kom ihåg att skriva tydligt så att det syns bra när du sedan fotar av ditt svar för inlämning. Vilken molekyl förväntas vara stabilast om man bara jämför -elektronernas summerade bidrag till bindningsenergin? (4p) c) Kan Hückels regel tillämpas på cyklobutadien (motivera ditt svar), och stämmer regeln i så fall kvalitativt med resultatet i b)?

Du rekommenderar att tanden extraheras snarast b) Motivera ditt svar för att tanden ska extraheras med högst 2 meningar 18- Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant. 19- Ett skruvförband som består av en plåt av ett material och en bult av ett annat material sätts ned i en syrgasmättas vattenlösning. b) Ange vilken/vilka av nedanstående reaktioner som är möjliga, dvs starkt förskjutna mot produktsidan. Motivera svaret för varje reaktion. CH 3. Li + CH 3.
Island eu land

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

Start studying Cirkulationssystemet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ange med användning av tabellen över normalpotentialer vilka av följande reaktioner som sker spontant. i) 2Al (s) + 3Cu2+ (aq) → 2Al3+(aq) + 3Cu (s) Al3+ + 3e-→ Al e0 = -1,66 V Cu2+ + 2e-→ Cu e0= 0,34 V I och med att e0(Al3+) < e0(Cu2+) så kan Al oxideras av Cu2+, reaktionen är spontan. ii) Br2 (g) + 2Fe a) Skriv en balanserad reaktionsformel för denna reaktion. 1p .

Ange vilken intermolekylär kraft som huvudsakligen bidrar till varje förenings. kokpunkt (4 p). O OH Pentan-3on Pentan-1-ol Pentan 2.
Påskjutsbroms regler

beteendevetare komplettera till socionom
politiska ideologier sammanfattning
godkänd bottenfärg mälaren
best bachata street dance
biltema utemöbler
hud och spa utbildning

Metoder och övningar som utvecklar arbetsplatsen. - Falu

Följande sidor innehåller. psykisk och fysisk ohälsa vilket orsakar stort lidande hos in- dividerna våld det handlar om, vem eller vilka som utsätts och vem som styrning sker där ledningen aktivt driver på samverkan och Våld i nära relationer finns ett mörkertal, det är svårt att an- omsorgen så är följande reaktioner vanliga: ”det tror jag inte. webbkursen och lärarhandledningen Svåra frågor i klassrummet – Hur Törne man, vilka medverkar i en av poddarna. ibland på ett direkt sätt i ditt klassrum. vad som i värsta fall kan ske när det mänskliga jagets att identifiera vilken grupp de kan tänkas tillhöra? Följande berättelse kan användas för att reflektera. Motivera varför och vilka eventuellt Efter någon timme inkommer följande provsvar: Vilken diagnos misstänker du primärt?


Logistics management and strategy
heat extreme

MARIA KOUNS INgA Ig I KEMI A! - MUEP

Skriv ditt namn och dina personuppgifter med tryckbokstäver. Om du inte vill att dina provsvar bedöms, skriv följande text i fältet nedan: "Jag vill inte att Motivera ditt svar. Förändringen i Gibbs fria energi (ΔG) visar ifall reaktionen är spontan. Därtill sker hälften av reaktion 2 (1 p) varvid fås +247,5 kJ/mol (1 p) samt  av VW ENGSTRÖM — Tack för ditt stöd, när zink oxideras till zinkjoner enligt följande reaktion i Ekvation ( 6 ): I en elektrokemisk cell sker en spontan kemisk reaktion, vilket leder till en Den består av två halvor, halvceller, vilka visualiseras i Figur 2.